OBUKA PASA

Obuka pasa pre svega predstavlja interakciju izmeðu vas i vašeg četvoronožnog prijatelja. Obuka pasa je složen posao koji od čoveka zahteva rad, posvećenost i strpljenje. Neke rase pasa brže uče, ali uvek trebate imati u vidu da i u okviru rase postoje razlike, shodno tome svaki pas je jedinka za sebe. Osnovna obuka sastoji se u tome da pas na zadatu komandu izvrši odreðenu radnju i da se ponavljanjem to izvršavanje radnje učvrsti.

Što se duže ponavlja komanda, pas stvara naviku i mehanički izvodi ono što se traži od njega. Obuka koju mi propagiramo je obuka pomoću metode nagrade.

Osnovna obuka pasa podrazumeva njihovu socijalizaciju, navikavanje na vlasnika, na prostor u kome borave, druge ljude, pse, predmete i razne zvukove okoline.
Pas uči da bude poslušan i da reaguje na osnovne komande koje vi izdajete. Osnovne komande koje pas mora da savlada su odazivanje na ime, dolaženje na poziv, navikavanje na povodac, hodanje uz nogu, stajanje u mestu, vršenje nužde na mestu predviðenom za to, navikavanje na njegovo mesto u domu.

Pas mora da nauči da obraca pažnju na vas, bilo gde da se vi nalazite, šta mu govorite, bez obzira koliko mu neke druge interesantne stvari odvraćaju pažnju.

Kada početi sa obukom ?

Obuka počinje onog dana kada štene uđe u vaš dom. Počevši od osnovnih stvari kao što su navikavanje na pelene, odazivanje na ime, a sa 6 meseci možete polako početi i sa ozbiljnijim komandama kao što je naredba da sedne. Svaka komanda koju radite sa psom počinje u kući, da bi ste bili spremni da vaš pas sluša na ulici (bučnom mestu) on mora da savlada sve to prvo u stanu (na njegovoj teritoriji gde ste mu vi centar sveta), a ne na mestu gde je sve drugo interesantnije od vas.

Metodu koju mi koristimo je metoda nagrade, takav vid obuke podrazumeva nagradu za dobro odraðenu komandu.

Gde se obuka odvija ?

Obuka se odvija kod vas. Mi smo pre svega tu da vam pokažemo kako i šta treba da radite sa psom, a na vama je da to svakodnevno ponavljate. Zalažemo se da pas bude kod vas i da vi radite sa njim, pre svega zato što je cilj svega da vi i vaš pas napredujete zajedno. Ako nemate vremena barem 3 puta dnevno da izvedete psa i da dva do tri puta dnevno vežbate sa njim po dvadesetak minuta onda nemojte ni uzimati psa. Pas nije modni detalj, igračka, nego živo stvorenje koje ima svoje potrebe.

Sve informacije i savete koje dajemo mi radili sa našim psima i ne pričamo vam priče " rekla - kazala ".

DOBRA OBUKA JE ONA OBUKA KOJA SE TEMELJI NA OBOSTRANOM POVERENJU I POŠTOVANJU 

Napomena : Molimo vas da uzimate u obzir da vam, ukoliko imate psa sa problemom u ponašanju ne možemo i nećemo davati savete putem e-maila ili telefona. Niti jedan profesionalni školovani savetnik ili stručnjak za ponašanje pasa neće olako davati svoje savete i smernice putem telefona ili e-maila, pogotovu ako se radi o ozbiljnom problemu. To nije pošteno niti odgovorno prema vama niti prema psu i trebali biste izbegavati one koji vam to nude. Ponašanje životinja je kompleksno, a da bi se imao pravi uvid u razloge i okidače koji dovode do izvesnog problema potrebno je posmatrati i samu životinju, načine na koje se vi ophodite prema njoj, načine kako reagujete u određenim situacijama, a onda i uslove u kojima životinja boravi. Loš "tajming " takođe može biti dosta problematičan po ponašanje životinje. Osim svega navedenog, prosečan vlasnik u velikoj meri iz neznanja , pogrešnog tumačenja određenog ponašanja je i sam razlog zbog koga se pas ponaša tako kako se ponaša.

SVA VAŠA PITANJA MOŽETE POSTAVITI OVDE